EdgeCortix Kanagawa Lab (Engineering HQ)

KDX Musashi Kosugi Bldg 10F, 3-1200,
ShinMaruko Higashi, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-0004
TEL: +81-44-948-6620
* Tokyu Toyoko Line, Meguro Line "Musashi-Kosugi Station": 1-minute walk from the JR line ticket gate.
* JR Nambu Line "Musashi-Kosugi Station": 1-minute walk from the east exit.

EdgeCortix-Map-ENG

You can save a copy of this map!